Firma #DŽINDO# Gračanica je osnovana 1983 god.Kao zanatska radnja
„Elektroinstalater Džindo“a poslije rata se preregistruje u DJL pa u DOO „Elekro Džindo“ kako su zakoni nalagali. Područije djelovanja ove firme prije izbijanja rata u Bosni i Hercegovini je bila: Republika Slovenija, Republika Hrvatska i druge države iz područija bivše Jugoslavije kao i u Njemačkoj.

U Italiji smo radili za firmu „NADAL San Čile“ i firmu „Batistela Padova“ a za
Njemačku firmu“Hans Dortmund“.

Svoje bogato iskustvo ova firma temelji na izvođenju mnogobrojni elektroradova
U inostranstvu prije rata od kojih nabrajemo sljedeće:

• Peta faza papirnice Vevče-Fabrika tapeta
• Dom Zdravlja Moste-Ljubljana
• Poliklinika-Ljubljana
• Starački dom –Ljubljana
• Motel –Senožeće
• Servis i prodaja auta Cimos-Kopar
• Hala 11 i 12 na Beogradskom velesajmu
• Fabrika cigle-Kosjerić
• Salon automobila Cimos –Niš
• Hala Meblo Stol- Stara Pazova
• Fabrika cementa-Kosjerić
• Cazino Lipca-Sežana
• Fabrika alata i opreme –Buzet
• El.Instalacije,dalekovodi-Italija

Svoje bogato iskustvo temeljimo na izvođenju mnogobrojni elektro radova
u Bosni i Hercegovini i to:

• Tehnički pregled vozila Lido Osiguranje- Gračanica
• Tehnički pregled vozila Lido Osiguranje- Brčko Rahić
• Tehnički pregled vozila Transport –Gračanica
• Tehnički pregled vozila Grad Lux –Gradačac
• Džamija Huseinija-Gradačac
• Džamija požarike –Gradačac
• Fabrika vode Gradačac
• Adaptacija kancelarija guvernera Tuzlanskog Kantona-Tuzla
• Adaptacija kancelarija MUP-a TK
• Dom Zdravlja –Gradačac
• Tržni centar –Tuzla
• Kulturni centar i obdanište –Tuzla
• Obdanište i šivaona Grbavica-Sarajevo
• Zgrada Opštine i policijske stanice-Teočak
• Hala za preradu drveta AHMETBEGOVIĆ-Gračanica
• 16 porodični kuća za povratnike zaseok (Bešići) Doboj
• Hemodijaliza –Gračanica
• Ulična rasvjeta-Doboj istok stanić rijeka
• 5 porodični kuća za izbjeglice Donja Lohinja-Gračanica
• 5 porodični kuća za izbjeglice Cerik-Brčko
• Ambulanta Miričina-Gračanica
• Stambena zgrada Orahovica-Lukavac
• Opšta Bolnica-Gračanica
• Restoran AMOR-Gračanica
• -Gračanica
• Upi Banka Gradačac
• Benzinska pumpa Auto Motor-Tuzla
• Tehnički pregled vozila Auto Motor Tuzla
• Salon vozila i servis Škoda Cosmos Comerce-Tuzla
• Upravna Zgrada Banjo Trans –Žepče
• Turska banka filijala Tuzla-Tuzla
• Komplet elektro radovi sa mašinskim razvodom za objekat Gostol gopan –Lukavac
• Stambena zgrada Sarač Ismailova-Sarajevo
• StambenA zgrada Lugavina—Sarajevo
• Klima uređaji zgrada kantonalne inspekcije –Tuzla
• Dio elektro radovi i klima uređaja Američka Ambasada nova u Sarajevu
• Adaptacija pošte –Lukavac
• Adaptacija ZK Ureda Živinice i Visoko
• Sportska dvorana Kladanj
• Aquaterm motel – Olovo
• Adaptacija elektrodistribucija Gračanica
• Adaptacija elektrodistribucija Gradačac
• Stambena vila gradačac
• Komplet elektroradovi Fabrika stočne hrane Kalesija
• Adaptacija elektrodistribucija Kalesija
• Adaptacija elektrodistribucija naplatno mjesto Tuzla
• Montaža klima uređaja Srednja Škola Gračanica
• Gromobran Motel Vučkovci-priprema za otapanje snijega na krovu
• Elektroradovi na nadkrivanju pijace Tuzla te grijanje slivnika oluka na krovu 3000m2
• Elektro instalacije i gromobran poslovni objekat Gračanka Gračanica
• Unutarnja rasvjeta i elektro grijanje Dom Kulture Lukavac Stari Grad
• Gromobran Srednja Škola Žepče
• Kompelt elektroinstalacija MUZEJ Alije Izetbegovića—Bosanski Šamac
• komlet objekta jake i slabe struje adaptacija BH telecom Goražde—GORAŽDE
• Komplet elektroinstalacija jake i slabe struje Poslovni Objekta JASMIN M—Sarajevo
• gromobranska instalacija—Vodoprivreda sarajevo labaratorija

• Elektroradovi i gromobran BOLNICA BIHAĆ
• Hladnjača za voće i trave Novi travnik
• Video nadzor i Vatrodojava Bugojno Škola
• Stambeni objekat ŠIP sarajevo 48 stanova+garaže
• Stambeni objekat VILA DALIA Sarajevo 51 stan+garaže
• Supermarket AMKO KOMERC Sarajevo
• Stambeno Arapsko naselje—25kuća+zgrada25stanova
• Stambene Vile Hadžići sarajevo
• Stambena zgrada 25 stanova Hadžići Lokve
• Poslovni objekat COP Orašje
• Poslovni objekat Elektrodistribucija Novi travnik
• Pilana za obradu drveta Sarajevo
• Poslovni objekat HALA za proizvodnju PVC stolarije Bauglas Gračanica
• Poslovni objekat POLY Gračanica
• Stambeno poslovna zgrada HEEZ Tuzla 88 stanova i 10poslovni prostora—u toku radovi
• Sportska dvorana KAKANJ komplet elektro radovi
• Dom kulture VAREŠ
• Klima uređaji Ministarstvo Pravde Tuzla
• Stambena zgrada vila mak sarajevo 60 stanova
• Stambena zgrada TEKIJA Sarajevo 34 stana—radovi u toku
• Stambena zgrada SEDRENIK sarajevo 35 stanova—početak gradnje
• Vodovod Stupari Kladanj—radovi u toku
• Krematorijum VLAKOVO Sarajevo—radovi u toku
• I drugih raznih objekata